Trenin İcadı ve Gelişimi Kısaca

Trenin icadı ve gelişimi, tren ne zaman bulundu kısaca bilgi

Bir iddia üzerine başlayan trenin tarihçesi 1800 yılma denk gelir.

Dünyada ilk kez İngiltere’de çufçuflanan tre­nin serüveni, Richard Trevithick isminde bir mü­hendisle, maden işleten birinin arasındaki iddia­laşmayla başlamıştır. İddiacı mühendis Trevithick, on ton ağırlığındaki demir yükü, kendi yapmış ol­duğu buharlı makineyle Pennydarran’dan Cardiff’e kadar raylı bir yol aracılığıyla bir damla ter dökme­den taşıyabileceğini iddia ediyor, maden işletmeci­si kişi ise “Yapamaz ki, yapamaz kiii…” falan diyor­du. Bu işi kafaya takan azimli mühendis, 1804 tari­hinde “Tram-Waggon” adını verdiği buharlı aracıy­la iddia ettiği ağırlığı hedefine tam beş saatte ulaş­tırdı. Mühendisin başı göğe ermiş, madenci de iddi­ayı kaybetmişti.

Fakat sonra n’olduysa oldu, Trevithick’in ara­cına nazar deydi ve bu ilk treni bir türlü geliştirilemeyip yarı yolda kaldı. Sonu getirilemediği için za­manla bu olay es geçilip, ilk trenin bulunuşu George Stephenson adlı bir İngilize mal edildi. Stephenson, devraldığı bu ilk tren modelini geliştirip, peron, lokomotif ve vagon tasarımları çizmiş, dur­duğu yerde beş dakika durmamıştır. Stephenson, o günlerdeki gelişimin simgesi haline gelen buhar­lı lokomotifiyle 1825 tarihinde yolcu ve yük taşıya­rak dünyanın ilk demiryolu taşımacığını gerçekleş­tirmiştir. Bu başarı Stephenson’un hızını kesmemiş, ilk taşıma olayından beş yıl sonra “Rocket” adı­nı verdiği ve saatte yirmi dört kilometre hızla gide­bilen lokomotif modeliyle, o zamanlar büyük ticari önem taşıyan Liverpool- Manchester hattındaki ya­rışmada birinci gelmiştir.

O vakitler yirmi dört kilometre hızla yarışma­yı kazandıran tren, günümüzde yüzlerce kilometre hız yapabilen trenlere dönüşene kadar çok çalışıl­mış, üzerinde kafa patlatanlar akla karayı seçmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir