Tarak Ne Zaman İcat Edildi

Merak ediyor musunuz tarak ne zaman icat edildi?

İnsanoğlunun saçını başını düzeltip, etrafa gü­zel görünme arzusundan doğan bu icadın günü­müze kadar gelmesi, insanların bu hevesinden bir an bile vazgeçmediklerinin bir göstergesidir.

İcadı çok eski zamanlara kadar uzanan tarak, o zamanlar nerdeyse yeme içmeden sonra gelen bir ihtiyaçtı. Öyle ki insanlık ilk zamanlar kemik, taş ve ağaçtan taraklar yapmış, saçlarını tarayarak or­tadan ikiye ayırmış, sonra da yakışıp yakışmadığını görmek için aynanın icat olmasını beklemişlerdir.

Araştırmalar ilk tarakların sileks ve obsidiyen taşlarından yapıldığını ortaya koymaktadır. İnsan­lar nehir kenarlarına giderek, saçlarını bunlarla dü­zeltiyorlar ve suyun aksine bakarak kendilerini çok güzel veya yakışıklı buluyorlardı. Sonra kemik ve ağaçtan taraklarla çeşit yaptılar. Yapılan kazılarda o günlerden kalan kemik taraklara rastlansa da ahşap olanlarının güveler tarafından icabına bakıldığı için anca tozlarına rastlanmıştır.

İnsanların tarih boyunca ihtiyaç duyduğu kişisel gereksinimleri arasında ön sıraları çeken tarakların zamanla birçok çeşidi yapılmış ve herkes kafasına göre takılmıştır.

Eski Mısırlıların başı kel mi? Onlar da üzerleri­ne mitolojik kahramanların işlendiği taraklar yap­mışlardır.

Bugün etnografya müzelerinde sergilenen Os­manlı döneminden kalma taraklar içerisinde bir şimşir tarak çeşidi vardır ki herkesin bildiği “kel başa şimşir tarak” deyimine neden olmuştur. O dö­nemler tarak yapımında en sık kullanılan malzeme ağaçtı ve bu ağaçlar içerisinde en sağlam ve daya­nıklı olanı ise şimşir ağacıydı. Zaman içinde, sağlam bir tarağın keller üzerinden yapılan ironisi, kel ar­kadaşların şimşir tarağa karşı hepten bir gıcık kap­masına neden olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir